loading...
مهدی پروری
مهدی پروری بازدید : 83 دوشنبه 18 فروردین 1393 نظرات (0)
شما از نظر ظاهري به عنوان يک فرد بالغ شناخته مي شويد. اما تا زماني که از نظر عاطفي و ذهني به بلوغ نرسيد، نمي توانيد نام يک شخص کامل را روي خود بگذاريد مگر اين که بخواهيد با يک کودک ازدواج کنيد ( که در اين حالت«کمال » بالاجبار به شما تزريق مي شود ). در اين حالت وقت کافي داريد حين رابطه رشد کرده و بزرگ شويد که البته اين غيرممکن است. روش هاي زير به شما کمک مي کنند تا راه رسيدن به کمال را آسان تر طي کنيد. فاکتورهاي اجتماعي 1 ـ مسئوليت پذير باشيد: اساس شخصيت و درستي، مسئوليت پذيري است. بدون هيچ عذر و بهانه اي ياد بگيريد مسئوليت کارهايي که انجام مي دهيد را به عهده بگيريد. همان طور که تحسين و تمجيد را قبول مي کنيد، بايد گله و شکايت را نيز بپذيريد. براي پيامد تصميم هاي خود آماده باشيد و سعي کنيد تصميمات درستي اتخاذ کنيد، چرا که قبول مسئوليت کار دشواري است. به عنوان مثال مي توانيد کارهايي را که به طور بالقوه خطرناک هستند، مثل رانندگي بيشتر از سرعت مجاز را انجام ندهيد. 2ـ احساسات خود را کنترل کنيد: عدم توانايي در کنترل احساس مي تواند هم در زندگي فردي و هم در زندگي اجتماعي لطمات جبران ناپذيري را به شما وارد آورد. نبايد به طور کلي احساس تان را بکشيد بلکه بايد آنها را از طريق يکسري رفتار و گفتار موجه بروز دهيد. به عنوان نمونه اگر کسي از زور عصبانيت دست خود را روي شما بلند کند، نبايد سريعاً عکس العمل مشابهي انجام دهيد. اگر بتوانيد همچنان خونسردي خود را حفظ کنيد، همه شما را به عنوان « آدم خوبه » داستان مي شناسند. 3 ـ بخشنده باشيد: موفقيت شما به کمک هايي بستگي دارد که در ميان راه از ديگران دريافت مي کنيد. بدون هيچ چشمداشتي به ديگران کمک کنيد. اگر توان مالي شما اجازه مي دهد، مي توانيد هزينه اي را نيز به خيريه ها و ساير مؤسسات اين چنيني اختصاص دهيد. اگر دست شما از نظر مالي باز نيست، مي توانيد از وقت خود استفاده کرده و به آموزش بچه هاي بي سرپرست بپردازيد. 4 ـ وقت خود را با خانواده و دوستان بگذرانيد: صله رحم را از ياد نبريد. اگر نمي توانيد هميشه به ديدن شان برويد، حداقل ارتباط تلفني را قطع نکنيد. اين امر براي دوستان تان نيز صدق مي کند. چنانچه سرتان خيلي شلوغ است، سعي کنيد حداقل آخر هفته را با آنها بگذرانيد. مي توانيد يک نوشيدني با هم ميل کنيد يا يک دست بيليارد بازي کنيد. هميشه به خاطر داشته باشيد قبل از اين که با همسرتان آشنا شويد، دوستان و خانواده اي هم در زندگي شما وجود داشتند. خود را بشناسيد 5 ـ ضعف هاي شخصيتي خود را از بين ببريد: هر کدام از ما عيب و ايراداتي در شخصيت خود داريم. در شناخت عادات، ويژگي هاي اخلاقي و به طور کلي شخصيت تان تلاش کنيد. به نظرات دوستان و اقوام در مورد صفات اخلاقي خودتان گوش کنيد. ضعف هاي خود را به تدريج از بين ببريد و نقاط قوت خود را تقويت کنيد. به عنوان مثال اگر در زمينه کاري با مشکل مواجه هستيد، سعي کنيد هر روز بيش از قبل روي مسايل کاري تمرکز کنيد. 6ـ متوجه رفتار خود باشيد: رفتار و گفتار شما در قبال ديگران، تعيين کننده برخورد آنها در قبال تان است. شما يک تابلوي تبليغاتي متحرک هستيد که توجه همه را به خود، جلب مي کنيد. پس بهتر است اخلاق خوب خود را به نمايش بگذاريد. اگر اين کار را نکنيد، مردم از شما خوش شان نمي آيد، استخدام تان نمي کنند و با شما قرار ملاقات نمي گذارند. کارهاي خوبي که از والدين خود در کودکي آموخته ايد را در زندگي نيز به اجرا درآوريد. 7 ـ کار خودتان را انجام دهيد: کاري که تصور مي کنيد براي تان مناسب است انجام دهيد، نه کاري که ديگران فکر مي کنند انجام آن براي تان لازم است. به عبارت ديگر در پي رسيدن به خوشي و سعادت باشيد. هيچ گاه خودتان را با کسي مقايسه نکنيد، به ويژه در مورد مسايل مالي، براي اين که ممکن است احساس نارضايتي کنيد. کارهايي که هميشه آرزوي انجام دادن آنها را داشته ايد اما هيچ وقت انجام نداده ايد را شروع کنيد. 8 ـ درستکار باشيد: يک فرد درستکار هميشه براي اصول اخلاقي، ارزش بيشتري نسبت به لذات و سودهاي شخصي قايل است. کارمندان، همکاران و خلاصه همه مردم براي افراد درستکار ارزش بسيار زيادي قايل هستند. روي حرف خود بايستيد و کاري که فکر مي کنيد درست است را انجام دهيد. ديدگاه خود را مشخص کنيد: 9 ـ با اهداف تان رو به رو شويد: افراد موفق، از رؤساي شرکت ها گرفته تا ورزشکاران، همه و همه داراي يک عادت ويژه هستند: هدفمندي و تلاش براي رسيدن به مقصود. بدون داشتن هدف و نقشه مناسب براي رسيدن به آن، زندگي شما عادي شده و شادي و موفقيت ناچيزي را به دست مي آوريد. براي خود اهداف روزانه، هفتگي و ماهيانه تعيين کنيد، سپس راه مناسب براي هر يک را طرح ريزي کنيد و تمام تلاش خود را براي رسيدن به آن به کار بنديد و از آن به عنوان راهي براي رسيدن به آرزوهاي نهايي خود بهره گيريد. 10 ـ عادات بد خود را ترک کنيد: هر يک از ما به طور متفاوت داراي عادات بدي هستيم. دير يا زود پيامدهاي منفي آن متوجه ما خواهد شد. با خودتان عهد ببنديد که رفتار بد خود را کاهش داده يا به طور کلي از ميان مي بريد. به عنوان نمونه يکي از عادات بد خود مثل قسم دروغ خوردن يا تأخير داشتن را انتخاب کنيد و بعد به دوستان و خانواده خود بگوئيد که مي خواهيد چنين عادتي براي هميشه از زندگي شما بيرون رود. اگر آنها به عنوان يک مراقب در کنارتان باشند، تمايل شما نسبت به انجام کار افزايش پيدا خواهد کرد. 11 ـ روحيه جوان و شاداب داشته باشيد: به خاطر داشته باشيد که سن شما به آن اندازه اي است که خودتان مي خواهيد ! يک شيوه شاداب و جوان پسند را در زندگي پيش بگيريد تا بدن و ذهن شما همواره به تحرک واداشته شوند. در حالي که خودتان احساس جواني مي کنيد، چه اشکالي دارد که با يک خانم يا آقاي جوان هم نامزد کنيد؟ 12 ـ از موقعيت هاي خود استفاده کنيد: فرصت هاي بيشماري در زندگي هر فردي وجود دارد، اما سود بردن از آنها کار ساده اي نبوده و داراي ريسک بالايي است. اما بايد توجه داشته باشيد که هيچ کار بزرگي بي خطر نيست. چه اين موقعيت را داشته باشيد که براي خودتان شغلي راه بيندازيد، چه با دختر خانمي يا آقا پسري که در سطح شما نيست قرار ملاقات بگذاريد، به خودتان مطمئن باشيد و تا تنور داغ است نان را بچسبانيد. کاري نکنيد که بعداً موجبات پشيماني شما را فراهم آورد. 13 ـ تمرين بردباري: صبر و پافشاري، شما را به سمت کاميابي و موفقيت رهنمون مي سازند. بيشتر انسان هاي بزرگ بيشتر از اين که موفق شده باشند، در زندگي خود با شکست مواجه مي شدند. زماني که بي حوصله مي شويد، بايد ياد بگيريد که خونسردي خود را حفظ کرده و آرام باشيد. براي اين که قدري شکيبايي خود را تقويت کنيد، مي توانيد پرستاري کودک يکي از دوستان يا آشنايان خود را براي مدت زمان کوتاهي به عهده بگيريد. يک آدم همه جانبه 14 ـ علايق خود را متنوع سازيد: يک سرگرمي جديد براي خودتان پيدا کنيد تا افق جديدي را به روي خود باز کنيد. با يادگيري ورزش ها و مهارت هاي جديد، خود را به چالش وادار کنيد. يکي از کارهايي که مي توانيد در اين خصوص انجام دهيد، يادگيري يک زبان جديد است. زماني که اين کار با موفقيت انجام شد، به عنوان پاداش، يک سفر تفريحي به کشوري که زبان آن را ياد گرفته ايد، به خودتان هديه دهيد تا پيشرفت خود را محک بزنيد. 15 ـ ساعات مطالعه خود را بيشتر کنيد: مطالعه يکي از راه هاي مناسب براي افزايش اطلاعات و دايره لغات شما است. روزي يک ساعت هم که شده، تلويزيون را خاموش کرده و در عوض شروع به خواندن يک کتاب نماييد. بيشتر سعي کنيد کتاب هاي الهامي در مورد ارتقاي شخصيتي يا زمينه شغلي دلخواه تان را مطالعه کنيد. حتي مي توانيد کتاب هاي سرگرم کننده را به صورت تفريحي مطالعه کنيد. 16 ـ ورزش کنيد: ورزش يکي از راه هايي است که از شما فردي سالم تر و جوان تر مي سازد. آن قدر که کار شما ارزش دارد، مدت زماني که مشغول به انجام آن هستيد مهم نيست. با خودتان تعهد کنيد که در برنامه روزانه خود مقداري فعاليت فيزيکي بگنجانيد. عاقل باش جوان! همچنان که به مسير خود در راه رسيدن به يک فرد کامل ادامه مي دهيد، به خاطر داشته باشيد که طرز تفکر مثبت هميشه به عنوان اساسي ترين فاکتور شناخته مي شود. ديد مثبت ذهني نسبت به هر چيز در زندگي به شما اجازه مي دهد در جايي که ديگران شکست خوردند، به پيروزي دست پيدا کنيد. بدون توجه به اين که شرايط تا چه حد دشوار است، اگر نقطه نظر مثبتي داشته باشيد و اين کار را ادامه دهيد، هميشه راهي براي پيروزي در مقابل تان باز خواهد شد.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  علت انتخاب پوشش های نامناسب توسط برخی از افراد چیست ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 526
 • کل نظرات : 36
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 25
 • بازدید امروز : 44
 • باردید دیروز : 32
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 210
 • بازدید ماه : 1,798
 • بازدید سال : 17,373
 • بازدید کلی : 144,355
 • کدهای اختصاصی
  . . .
  . . . . . ..

  تنظیم فونت

  
 • صبح
 • . .. ..

  كد ساعت

  
 • خدشه