close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
چطور مي شود يك سخنور خوب شد و خوب و روان و راحت صحبت كرد چون من در صحبت كردن در يك جلسه رسمي مي ترسم هل بشم و سوتي بدم و از همه مهمتر، زبونم براي
loading...

مهدی پروری 09183460180

منشاء مشكل شما کم رويي و نوعي اضطراب اجتماعي است . اضطراب اجتماعي از عدم يادگيري مهارت هاي اجتماعي ناشي مي شود. يكي از ابعاد وجودي انسان كه بايد در محيط خانه و مدرسه متناسب با ساير ابعاد رشد كند, بعد اجتماعي است . انسان موجودي اجتماعي است و بايد در بستر اجتماع با همنوعان خود زندگي كند. براي اين كه بعد اجتماعي انسان رشد كند و در صحنه هاي گوناگون بتواند با ديگران روابط مناسبي داشته باشد بايد مهارت هاي اجتماعي را ياد بگيرد. بعضي خانواده ها و يا بعضي از معلمان و مربيان در دوران كودكي و نوجواني , زمينه…

منشاء مشكل شما کم رويي و نوعي اضطراب اجتماعي است . اضطراب اجتماعي از عدم يادگيري مهارت هاي اجتماعي ناشي مي شود. يكي از ابعاد وجودي انسان كه بايد در محيط خانه و مدرسه متناسب با ساير ابعاد رشد كند, بعد اجتماعي است . انسان موجودي اجتماعي است و بايد در بستر اجتماع با همنوعان خود زندگي كند. براي اين كه بعد اجتماعي انسان رشد كند و در صحنه هاي گوناگون بتواند با ديگران روابط مناسبي داشته باشد بايد مهارت هاي اجتماعي را ياد بگيرد. بعضي خانواده ها و يا بعضي از معلمان و مربيان در دوران كودكي و نوجواني , زمينه رشد و شكوفايي كودك را آن طور كه بايد, فراهم نمي كنند و يا قادر به آن نيستند, يا امكانات لازم را ندارند و يا خودشان نيز در اين زمينه دچار مشكل هستند. به هر دليل , اين فرايند اجتماعي شدن و يادگيري مهارت هاي ارتباطي با ديگران به درستي تحقق پيدا نمي كند وقتي نوجوان وارد صحنه هاي بزرگ اجتماعي مي شود, فشار و ناراحتي هاي كم رويي را در خود بيش تر حس مي كند; زيرا مي خواهد دوست يابي كند, با همكلاسان خود صميمي باشد, در كلاس درس در مقابل جمع كنفرانس دهد و... علي رغم اين كه توانايي لازم را براي يادگيري مطالب دارد و آنها را نيز خوب مي داند, ولي از ارائه آنها در مقابل جمع عاجز است و دچار اضطراب , خجالت و كم رويي و عوارض ناشي از آن مي شود. خوشبختانه يادگيري مهارت هاي اجتماعي و بر طرف كردن اضطراب و ترس در مقابل جمع , كاري است كه امكان عملي آن وجود دارد و تجربه نيز آن را ثابت كرده است . بنابراين اگر كسي تصميم جدي داشته باشد, مي تواند با اين مشكل مقابله كند و خود را درمان نمايد و از حصار كم رويي رها شود و از توانمندي هايي كه دارد بهره ببرد. در فرهنگ ملي و ديني ما ايرانيان , مانند ساير ملل , آداب و رسومي وجود دارد كه اگر خوب رعايت شوند, فرايند اجتماعي شدن به آساني تحقق پيدا مي كند. از جمله اين آداب , سلام كردن و احوال پرسي از دوستان و خويشاوندان است در برخورد و معاشرت با ديگران سعي كنيد: 1- در دادن سلام پيش قدم باشيد. 2- بعد از سلام با جملات مرسوم , احوال پرسي كنيد و تا از شما جدا نشده اند سعي كنيد از آن ها جدا نشويد. 3- تلاش كنيد كه در كارهاي اجتماعي در محيط خانه , مدرسه و دانشگاه مانند اردو و بازي هاي دسته جمعي شركت كنيد و نقش فعالي را بپذيريد. 4- هنگام صحبت با ديگران يا در مقابل جمع به اعضاي بدن خود (دست , پا, نحوه صحبت و...) هيچ توجهي نكنيد و توجه خود را بر مطلبي كه مي گوييد متمركز كنيد. 5- قبلا مطلبي را كه مي خواهيد در مقابل جمع بازگو كنيد چندين بار در مقابل آينه تكرار كنيد و فرض كنيد كه در مقابل جمع مي باشيد. 6- سعي كنيد بر آنچه مي خواهيد بگوييد تسلط كافي داشته باشيد. 7- اگر با شكست مواجه شديد, خود را نبازيد و براي بار ديگر خود را آماده انجام آن كار بكنيد. 8- قبل از اين كه در مقابل جمع قرار گيريد به خودتان تلقين كنيد كه ((مي توانم در مقابل جمع صحبت كنم )). 9- وقتي حالت اضطراب پيدا مي كنيد سعي كنيد همه ماهيچه هاي بدنتان را آرام و شل كنيد. 10- براي شكستن جو حاكم بر جمع و آرامش در صحبت كردن سعي كنيد داستان هاي كوچك , طنز, لطيفه هاي شيرين و مناسب را كه افراد خبره در جلسات سخنراني بيان مي كنند, در دفترچه اي يادداشت كنيد و شما نيز در شرايط مقتضي از آنها استفاده كنيد. مطمئن باشيد با جديت , پشتكار و تمرين به خوبي مي توانيد بر مشكل اضطراب اجتماعي و كم رويي پيروز شويد. لازم به ذكر است كسب چنين مهارتي نيازمند تمرين و گذشت زمان است و نبايد انتظار داشت كه يك شبه و بطور دفعي بر اين مشكل فايق آييد بنابراين از تمرين و ممارست و سعي و تلاش بيشتر خسته نشويد. سخنورى مهارتى است كه با داشتن برخى ابزارهاى لازم با تمرين و ممارست بدست مى آيد و همانطور كه يكى از سخنرانان زبردست گفته يك هنر است طبيعى است در هر هنرى اصول خاصى خود و شيوه هاى مشخص دارد. ما در اينجا به برخى اصول و روشهاى لازم براى تقويت قدرت نطق و سخن گفتن را بيان مى كنيم و اميدواريم مفيد واقع شود. 1. قبل از هر چيز بايد خزينه ى لغات خود را گسترش داد. در صورتى كه انسان از واژه ها، كلمات و جملات تركيبى و اصطلاحات زيادى در حافظه ى خود داشته باشد هنگام سخن گفتن به دنبال كلمه و جمله اى نخواهد گشت و از كلمات مختلف و متكثرى كه در حافظه خود دارد استفاده كرده و متوقف نخواهد شد. و اين امر در گرو مطالعه زياد است بنابراين بايد زياد مطالعه كرد مطالعه در زمينه هاى مختلف و مورد علاقه. 2. آشنايى با ادبيات فارسى كه نقش زيادى در جمله بندى و تركيب جملات دارد، شرط دوم پيدا كردن اين مهارت است. در اين زمينه خواندن متون ادبى مثل گلستان و بوستان سعدى و نظاير آن در فصاحت و بلاغت مؤثر است. 3. تمرين و تكرار شرط اساسى اين هنر و مهارت است. در هر موقعيتى هر چند كوچك و با تعدادى اندك موضوعى را آماده كرده درباره اش با ديگران به گفتگو و تبادل نظر، بپردازيد و با شهامت كامل درباره ى آن موضوع (كه قبلاً درباره اش خوب فكر كرده ايد و يا مطالعه داشته ايد) سخن بگوئيد. مثلاً درسهاى خود را براى هم كلاسى خود بيان كنيد (اصطلاحا به قول طلاب حوزوى مباحثه كنيد) و يا در كلاس درس، بطور پيشنهادى موضوعى را انتخاب نموده و كنفرانس بدهيد و يا حتى در اتاقتان با دوست و هم اتاقى خود مطلبى را آماده كرده براى آنها بازگو كنيد و... و به طور كلى به هر مناسبتى و در هر موقعيتى به ايراد سخن بپردازيد. البته لازمه ى اين امر تسلّط نسبى شما بر موضوع و مطلب مورد نظرتان است. 4. اعتماد به نفس شرط موفقيت در سخنرانى است اگر فرد از اعتماد به نفس كافى برخوردار نباشد در سخن گفتن ناتوان است و خجالت كشيده و نمى تواند در سخنرانى حتى گفتگوى كوتاه با دوست جديد و ناآشناى خود موفق شود. بنابراين اگر خجالتى هستيد و جرأت صحبت كردن، سؤال كردن و حرف زدن در جمع و افراد ناآشنا نداريد توصيه مى كنيم مقاله ى ضميمه ى نامه را كه در مجله پرسمان شماره 5 به چاپ رسيده مطالعه كرده و راهكارهاى آن را عملى سازيد. 5. قبل از حرف زدن، خوب فكر كنيد و جملات و كلمات را آماده كرده و در ذهن خود به آنها ترتيب منطقى دهيد. 6. با افرادى كه از اين مهارت برخوردارند ارتباط نزديك ترى داشته باشيد و يا به نوارهاى آنها گوش داده و درباره ى چگونگى ورود و خروج به سخنرانى و صحبت هاى او خوب دقت كنيد. 7. در اين زمينه مي توانيد از كتاب هاي: 1- سخن و سخنوري مرحوم فلسفي، 2- آيين سخنوري ديل كارنگي، 3- آيين سخنراني شريعتي سبزواري استفاده كنيد. يکي از علل نداشتن جرأت براي ارائه کنفرانس يا سخنراني، نداشتن اعتماد به نفس کافي است. اگر بتوانيد قبل از شروع کار، اراده و اعتماد به نفس خود را تقويت کنيد و به خود تلقين کنيد که قادر بر انجام اين کار هستيد، مشکل شما تا حد زيادي حل مي شود. علاوه بر اين، ما در اينجا به بعضي از راهکارهاي ديگري که براي برطرف شدن اين مشکل مفيد است اشاره مي کنيم، اما قبل از آن توجه شما را به مقدمه اي در اين باره جلب مي کنيم: اضطراب و ترس از شرکت در برنامه هاي جمعي علل زيادي دارد. يکي از آنها داشتن افکار منفي است و چون زير بناي احساسات انسان افکار اوست، اگر اين افکار منفي باشد احساسات او نيز منفي و تخريب گر خواهد بود. اگر شما بتوانيد افکار منفي را تبديل به افکار مثبت کنيد ترس شما از بين مي رود. در اينجا چند نمونه از افکار منفي را که منجر به ترس از سخن گفتن در حضور جمع مي شود مي آوريم. «اگر من صحبت کنم، مي ترسم عصبي و مضطرب شوم و نتوانم نظراتم را به روشني بيان کنم» «من نبايد مضطرب شوم». اگر نتوانم درست صحبت کنم، همه مرا مورد تمسخر قرار مي دهند» «اين اتفاق نشان مي دهد من آدم بي عرضه و حقيري هستم». در اينجا چهار نمونه از افکار منفي را آورديم که نتيجه آنها دچار اضطراب و هراس شدن شما مي شود. اگر شما بتوانيد افکار بالا را با افکار مثبت عوض کنيد يقينا مشکلتان حل مي شود؛ يعني به جاي اينها اين طور فکر کنيد: «اگر من صحبت کنم ممکن است ابتدا عصبي و مضطرب شوم، اما اين طبيعي است وقتي شروع کردم آرامش بيشتري پيدا مي کنم. من بزرگترين جلسه گردان و سخنران دنيا نيستم، اما مي توانم نقطه نظرهايم را ارائه دهم». در مورد فکر «نبايد مضطرب باشم» به خود بگوييد: «هيجان داشتن اشکال ندارد همه ما در اين موقع چنين احساسي پيدا مي کنيم». اما اين که چرا بايد اين طور فکر کنيم به اين دليل است که ما اگر در مقابل اضطراب خود مقاومت کنيم وضع بدتر مي شود پس بايد آن را بپذيريم ولي بزرگ نمايي نکنيم. در مورد اين فکر منفي که ممکن است شما را مسخره کنند به خود بگوييد: «لازم نيست همه مردم دنيا مرا قبول داشته باشند، زيرا من هرگز انسان کاملي نيستم؛ پس طبيعي است که مورد تمسخر عده اي باشم». و در مورد اين فکر منفي که آدم بي عرضه و حقيري هستيد به خود بگوييد: «هيچ رابطه اي بين خوب حرف زدن در جمع و اين که من يک انسان حقير و بي ارزش و بي عرضه باشم وجود ندارد. اين فرض غلط است که اگر عده اي مرا قبول ندارند و حقير پندارند، همه مردم مرا حقير پندارند و هيچ کس مرا دوست نداشته باشد». بنابراين ما مي توانيم با اصلاح افکار منفي خود، بسياري از احساسات نادرستمان را که برخواسته از اين افکار منفي است از بين ببريم. حال با توجه به اين مقدمه، پيشنهادات زير را براي تقويت روحيه تان به هنگام حضور در جمع دوستان و آشنايان يا براي کنفرانس دادن، به شما ارائه مي کنيم: 1. هرگز خود را سرزنش نكنيد. 2. بر اساس شناختى كه از خود داريد، براى خويش هدفى در نظر بگيريد و براى رسيدن به آن برنامه ريزى كنيد؛ مثلاً بر اساس شناخت از خود، ارائه يك گزارش را به عهده گيريد؛ براى تهيه و كيفيت ارائه آن برنامه ريزى كنيد و با تمرين در خلوت و نيز ارائه آن نزد دوستان صميمى و گروهاى كوچك خود را براى ارائه در كلاس آماده سازيد. 3. هنگام سخن گفتن، خود را گرفتار آداب و رسوم و تكلف هاى بى مورد نسازيد. ساده، راحت و عارى از هرگونه آداب خاصّ هدفتان را بيان كنيد. در فعّاليّت هاى آغازين، خواسته و هدف خود را به صورت يك جمله بنويسيد و نوشته را بخوانيد. 4. پرسش ها و مطالب اوليه را كوتاه و مختصر انتخاب كنيد. 5. ارتباط بصرى با مخاطب را حفظ كنيد. 6. هميشه سخن را با مقدمه، كلام يا يك كلمه جالب آغاز كنيد، از به كارگيرى كلمات پيچيده بپرهيزيد. كلمات آغازين بايد متدوال و جذاب باشند. 7. قبل از سخن گفتن، مطلب مورد نظر را نوشته، در ذهن مرور و تمرين كنيد و شكل بيان و مهارت لازم را فراهم آوريد. 8. به درستى علمىِ سخنى كه مى گوييد و به جا بودن آن يقين داشته باشيد و با مطالعه و پشتوانه علمى قبلى به ميدان گفتار گام نهيد. 9. هنگام سخن گفتن، به ديگران و قضاوت و حركات و سكناتشان هرگز توجّه نكنيد. گفتارتان را پى گيريد و با خونسردى به هدف بينديشيد. 10. موانع احتمالى و افكار و اعمال مزاحم را شناسايى و ذهن خود را براى مقابله با آن آماده سازيد؛ مثلاً اگر خنده حاضران از ادامه سخن بازتان مى دارد، شما نيز بخنديد. 11. به كار خود پاداش دهيد. يك نفس عميق، به خود آفرين گفتن يا باز گفتن تفصيلى و با آب و تاب آن براى نزديكان مى توانند پاداش به شمار آيند. 12. از جزئيات بكاهيد و اصل سخن را به صورت خلاصه و گويا بيان كنيد. 13. اجازه سوء استفاده به ديگران ندهيد. كافى است به كار خود ادامه داده، در صورت روبه رو شدن با واكنش آنان خود را در برابرشان احساس نكنيد. 14. در انجام رفتارهاى اجتماعى كوچك و در محيطهاى ديگر كه بيش تر احساس راحتى مى كنيد، فعال باشيد. اين كار را از سلام كردن، احوالپرسى، جواب سلام دادن، نگاه كردن، تعارف كردن و تعارف شنيدن آغاز كنيد. و با تمرين به كارهاى بزرگ تر و مهم تر گسترش دهيد. 15. با افراد فعال و پر تحركى كه احساس خجالت نمى كنند، بيش تر مأنوس باشيد و از خجالتى ها فاصله بگيريد. 16. هميشه كلامى براى گفتن و عمل يا هنرى براى ارائه به جمع داشته باشيد و آن را ارائه كنيد. در جاهايى كه كم تر احساس كمرويى مى كنيد و شبيه كلاس است، فعال تر باشيد. 17. توجه داشته باشيد تا زمين نخوريد راه رفتن نمى آموزيد. پس بايد نقد ديگران و تمسخر آن ها باشد تا شما مجال رشد يابيد. بنابراين، اگر با عكس العمل ديگران روبه رو شديد يا در فعاليت هاى آغازين احساس ناتوانى كرديد، از ادامه سخن يا عمل چشم پوشيد؛ هر چند مى توانيد آن را ارائه كنيد و از اين راه براى ارائه بهتر و كامل تر مطالب آماده شويد. اميد واريم با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، با همت عالى و بلند، راهكارهاى عملى و روش هاى تغيير شناخت اهتمام كامل و دقيق و مستمر داشته باشيد. تا به هدف نائل آييد. در اينجا بايد ياد آور شد، اين مقصود اندك اندك به دست مى آيد نه با چند جلسه تمرين و خواندن چند جلد كتاب. اجراى پيوسته دستور العمل ها، تكنيك ها و رفتارها در رسيدن به هدف سودمند است. اما براي مقابله با کسي که از شما انتقاد مي کند، بهترين و مناسب ترين پاسخ آن است که کاري کنيد انتقاد او از حالت خصمانه داشتن به حالت دوستانه تبديل شود. شما با اين کار هم انتقاد او را سازنده کرده ايد، هم او را خلع سلاح کرده ايد، هم دشمني او را به دوستي مبدل ساخته ايد و هم از اضطراب خود کاسته ايد. براي اين کار لازم است هيچ عکس العمل متضاد نشان ندهيد و بلکه به بخشي از انتقاد او که داراي نکته مثبتي است اعتراف کنيد و آن را قبول کنيد. در اينجا با چند مثال مطلب را بيشتر توضيح مي دهيم. فرض کنيد سر قرار حاضر نشديد، دوستتان در مقام انتقاد از شما مي گويد: «هميشه دير مي کني. از انتظار کشيدن خسته شده ام» شما در پاسخ بگوييد: «بله حقيقت دارد. دير کردم و حق داري عصباني شوي». با اين پاسخ هم دوستتان احساس مي کند کسي به حرفش گوش داده و مورد احترام قرار گرفته است و هم از شدت ناراحتي او کاسته مي شود. اما اگر حالت تدافعي بگيريد و عذر و بهانه بياوريد، او را عصباني تر کرده ايد. مثال ديگر: براي تهيه يک گزارش يا مقاله زحمت زيادي کشيده ايد، ولي استاد يا همکلاسي تان به شما مي گويد: «گزارش (يا مقاله) بسيار بدي نوشته اي حواست کجا بود. آيا هنگام نوشتن خيالاتي شده بودي؟» شما مي توانيد بگوييد: «مثل اين که نکته مهمي را فراموش کرده ام. البته وقت زيادي صرف تهيه اين گزارش کردم. ممکن است نظر خود را بيشتر توضيح دهيد؟». اين طرز برخورد از شدت عصبانيت استادتان مي کاهد و به احتمال زياد بهتر با شما گفتگو مي کند و راهنمايي بهتري به شما ارائه مي دهد. مثال ديگر: فرض کنيد لباس تازه اي خريده ايد و همه از آن تعريف مي کنند ولي در اين ميان کسي به شما بگويد: «اين پيراهن سبز روي تن تو گريه مي کند» شما براي خلع سلاح کردن او بگوييد: «ممکن است لباس سبز به تن من نيايد به نظر شما چه رنگي بيشتر به من مي آيد؟» شما با اين پاسخ هم انتقاد او را محترمانه پاسخ داده ايد و از اين بابت رنجشي در دلتان ايجاد نشده و هم مانع اين شده ايد که به بحث بي فايده اي درباره رنگ لباس کشيده شويد. مثال ديگر: فرض کنيد کمي اضافه وزن داريد و دوستتان مي گويد: «پرخور چاقي هستي. اختيار غذا خوردنت را نداري» در پاسخ مي توانيد بگوييد: «بله حق با توست بايد از وزنم کم کنم بهتر است غذا خوردنم را کنترل کنم». بنابراين در مواجهه شدن با انتقادهاي ديگران سه راه وجود دارد: 1. ناراحت شويد و واکنش تدافعي از خود نشان دهيد. 2. خود خوري کنيد و با ناراحتي سکوت نماييد. 3. به روش هايي که در بالا گفته شد؛ يعني پيدا کردن نکته مثبتي در انتقاد او و پذيرش آن و توضيح خواستن بيشتر درباره سخنانش، سعي کنيد او را خلع سلاح کنيد و از حالت تهاجمي به حالت سازنده تبديلش کنيد. به نظر ما روشي که هم شما را راضي مي کند و هم انتقاد کننده شما را قانع مي کند و ناراحتي بين شما را به دوستي تبديل مي کند و هم او را آماده مي کند که به سخن شما گوش دهد و به شما احترام گذارد، روش سوم است. در حالي که روش اول و دوم به عمق اختلاف و ناراحتي مي افزايد و مشکلي را هم حل نمي کند.
نظرات () تاریخ : زمان : بازدید : 159 نویسنده : مهدی پروری 09183460180
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  علت انتخاب پوشش های نامناسب توسط برخی از افراد چیست ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 527
 • بازدید امروز : 3,569
 • بازدید کلی : 71,854
 • کدهای اختصاصی
  . . .

  قالب وبلاگ

  . . . . . ..

  تنظیم فونت

  
 • صبح
 • . .. ..

  كد ساعت

  
 • خدشه